1986 - 1995

Tenslotte werden de pastels die ik in de natuur getekend had de rechtstreekse voor studies voor de olieverven in mijn atelier. Op dat moment realiseerde ik mij dat ik mijn eigen schildertaal gevonden had.